riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

Excel Finans Fonksiyonları

RİSKONOMİ AR-GE

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı Excel versiyonları için geçerli olmayabilir.

GERÇEKFAİZ Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
GERÇEKFAİZV Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
AMORDEGRC Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINC Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
KUPONGÜNBD Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
KUPONGÜNDSK Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
TOPÖDENENFAİZ İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA İki dönem arasında bir borç üzerine

ödenen birikimli temeli verir

AZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
ÇİFTAZALANBAKİYE Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
İNDİRİM Bir tahvilin indirim oranını verir
LİRAON Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
SÜRE Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
ETKİN Efektif yıllık faiz oranını verir
GD Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
FAİZORANI Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
ISPMT Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
MSÜRE Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
D_İÇ_VERİM_ORANI Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
NOMİNAL Yıllık nominal faiz oranını verir
DÖNEM_SAYISI Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
TEKYDEĞER Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
TEKYÖDEME Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
TEKSÖDEME Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
DEVRESEL_ÖDEME Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
DEĞERİND İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
DEĞERVADE Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
BD Bir yatırımın bugünkü değerini verir
FAİZ_ORANI Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
DA Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
YAT Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
HTAHEŞ Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
HTAHÖDEME Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
DAB Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
AİÇVERİMORANI Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
ÖDEME Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir; örneğin, bir Hazine bonosunun
ÖDEMEVADE Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

Comments are closed.