riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

Sigorta Şirketlerinin 21. Yüzyıldaki Emniyet Kemeri : Risk Yönetimi

 

Zeynep TURAN
Generali Sigorta A.Ş
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Departmanı Müdür Yardımcısı

Generali Sigorta A.Ş. Uyum Yetkilisi

 

Sigorta şirketleri içerisinde, şirketin ana iş kolu olan teknik birimlerin dışında destek birimleri olarak adlandırılan ve çoğu zaman teknik birimler tarafından gerçekleştirilen sigorta poliçesine konu olan risk için gerçekleştirilen analiz faaliyeti ile karıştırılan risk yönetimi fonksiyonu, hızla gelişen ve gün geçtikçe daha çok belirsizliği bünyesinde barındıran sigorta sektöründe önemini giderek daha çok göstermektedir.

Türkiye sigortacılık sektörü gibi, derinliğinin ortaya çıkarılan yeni ürünlerle giderek arttığı, ulusal ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan, düzenleyici kurum tarafından oluşturulan ve sektör büyüklüğünü ve derinliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemelerin sıklıkla gerçekleştirildiği ve sigorta şirketleri için faaliyet alanlarının kazançlı bir şekilde genişletildiği sektörde şirketin varlığını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Hızla ilerleyen sektörde, zamanla yarışan sigorta şirketleri için doğru kararları verebilmenin ilk adımı etkin bir risk yönetim sistemi ile ortaya çıkan erken uyarı sistemleri ile mümkün olabilmektedir.  

oakley sunglasses uk

Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetim Faaliyetlerinin Önemi

Diğer bütün sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de şirketler zamanla yarışmakta ve diğer rakiplerini geride bırakarak karlılıklarını arttırmayı amaçlamaktadırlar. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler şirket faaliyet hacmini veya karlılığını arttırıyor gibi görünmekle birlikte aslında çok ciddi tehlikeleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu tehlikelerden haberdar olmayan şirket yönetimleri tarafından verilen kararlar doğrultusunda şirket organları tarafından gerçekleştirilen aksiyonlar beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Sonuç, etkin olmayan risk yönetim fonksiyonu nedeniyle önceden tespit edilemeyen riskler nedeniyle finansal kayıpların ortaya çıkması ve şirket ortakları, şirket menfaatçileri ve şirket çalışanları gibi birçok fayda sağlayıcı grubun zarar görmesidir. Bu zararın önlenebilmesi şirket yönetiminin almayı planladığı yönetimsel veya operasyonel kararı almadan önce kararın getireceği riskler ve faydalar konusunda yeterli şekilde bilgilendirilmesi ile gerçekleşebilmektedir ki bu görev şirket içerisinde faaliyet gösteren risk yönetimi departmanının sorumluluğundadır.    

http://www.oakleyeyewear2015.com

Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetim Faaliyetlerinin Aşamaları

Diğer sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de risk yönetimi şirketin risk haritasının çıkarılması ile sigortacılık faaliyetleri içerisinde ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenmesi adımıyla başlamaktadır. Risklerin belirlenmesi aşamasını risklerin analiz edilerek şirket açısından ortaya çıkarabileceği maliyetlerin değerlendirilmesi aşaması takip etmektedir. Riskler maliyetleri açısından değerlendirilirken şirketin almak isteyeceği riskin seviyesi (risk iştahı – risk appetite), olabilecek bütün kontrollerin gerçekleştirilmesi sonrasında bile engellenemeyecek olan risklerin belirlenmesi (kalan risk – residual risk), riskin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşince yataracağı etkinin kantitatif değerlerle belirtilmesi (magnitute and likelihood) gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Şirket içerisinde bu kavramların belirlenmiş olması ve risk yönetim ekibi tarafından, şirket içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu değerlere uygunluğunun düzenli olarak takip edilmesi etkin bir risk yönetimi yapısının anahtarlarından biridir. 

Risklerin belirlenmesi aşamasının risklerin engellenebilmesi için alınması gereken aksiyonların belirlenmesi aşaması takip etmektedir. Bu aşama, risk yönetim ekibi ile birlikte süreç sahibi departmanın yakın çalışması ile gerçekleştirilmekte ve süreç içerisinde ortaya çıkan risklerin engellenebilmesi için alınması gereken aksiyonlar, bu aksiyonların gerçekleştirilmemesi sonucunda şirket açısından ortaya çıkan maliyet dikkate alınarak belirlenmektedir. Sonrasında süreç belirlenen kontrollerin süreç sahipleri tarafından gerçekleştirilmesi ile devam ettirilmektedir.

Sigorta şirketi içerisinde faaliyet gösteren risk yönetim ekibi ve süreç sahibi departmanlar tarafından belirlenen kontrol noktaları süreç sahipleri tarafından ilgili süreç içerisinde yürütülen faaliyetler sırasında gerçekleştirilmektedir. Risk yönetim ekibinin bu aşamadaki fonksiyonu ilgili departman tarafından gerçekleştirilen kontrolün belirlendiği şekilde gerçekleştirildiğinin kontrol edilmesidir. Bu süreç izleme ve gözden geçirme faaliyetleri ile yürütülür. Risk yönetim ekibi tarafından şirket risk politikası dikkate alınarak belirlenen bir sıklıkta izleme ve gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilerek oluşturulan raporlarla üst yönetim bilgilendirilir.    

air jordan shoes

Etkin Bir Risk Yönetim Departmanının Sigorta Şirketlerine Sağlayacağı Faydalar

Sigorta şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren etkin bir risk yönetim departmanı şirket yönetimine, şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen risk yönetim politikası çerçevesinde, doğru yönetimsel ve operasyonel kararların alınabilmesi için ihtiyacı olan bilgiyi sağlamakla görevlidir. Bu aşamada risk yönetim departmanı tarafından şirket yönetimine verilecek olan bilginin doğruluğu, kalitesi ve geçerliliği şirket yönetimi tarafından alınacak ve şirket mevcudiyeti tarafından önem taşıyan kararları etkilemektedir. Risk yönetim departmanı tarafından şirket yönetimine sağlanacak bilginin yanlışlığı, şirket yönetimini aslında almaması gereken ancak doğru ve yeterli uyarı mekanizmaları olmadığı için üstlendiği riskleri ve bu risklerin olası maliyetlerini beraberinde getirmektedir. Risk yönetimi departmanı tarafından şirket yönetimine iletilen bilginin yanlışlığı veya eksikliği, şirketin almak istemediği riskleri alması sonucunu beraberinde getirdiği gibi aslında risk yönetim politikaları içerisinde yer alan ve şirketin mali sonuçlarına olumlu katkıları olacak olan kararların da alınmamasını sağlayabilir. Dolayısıyla etkin olmayan risk yönetim mekanizması şirket mali ve operasyonel yapısına hem olumsuz anlamda etki etmekte hem de gerçekleştirilebilecek olumlu katkıları engellemektedir. 

Bununla birlikte etkin risk yönetim mekanizması, şirket içerisinde yürütülen süreçlerin daha verimli bir şekilde, süreç içerisinde gereksiz kontrol maliyetlerine yol açmadan, şirket risk iştahına ve risk yönetim metodolojisine uygun bir şekilde yürütülmesinin güvencesidir. Bu güvence şirket yönetimine, yürütmeden sorumlu oldukları şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde doğru kararlar alabilecekleri güvenli bir zemin yaratmaktadır.  

http://www.airjordansneakerretro.com

SONUÇ

Sigorta şirketi bünyesinde, şirket karının ortaya çıktığı ve kar merkezi olarak adlandırılan departmanlar içerisinde sınıflandırılmayan risk yönetimi departmanının önemi, gün geçtikçe daha çok düzenlemenin ve bu düzenlemelerin getirdiği risklerin ortaya çıktığı, etki alanı ve derinliği her geçen gün artan Türkiye sigortacılık sektöründe giderek artacaktır. Şirket yönetimleri, organizasyon yapılarını ve gerçekleştirecekleri sigortacılık faaliyetlerini bağlı oldukları yönetim kurulu tarafından belirlenen risk yönetim politikaları çerçevesinde belirleyerek yüksek oranda hız ve verimlilik kazanacaklar ve etkin risk yönetim fonksiyonu sayesinde değerlendirdikleri riskleri doğru oranda ve doğru zamanda üstlenerek faaliyetlerini gerçekleştirecek ve sektörde fark yaratabileceklerdir.

 

Comments are closed.