riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

Kurumsal Yönetişimde Kontrol ve Koordinasyon : CORTEX

 

Modern dünyadaki teknolojik gelişmeler ve özellikle enformatik alanındaki atılımlar, kişi ve kuruluşları emir-komuta modeli yönetim anlayışından katılımcı kontrol-koordinasyon anlayışına geçmeye zorluyor. Çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirlen kompleksite (complexity) paradigması ise bunun bir seçim değil doğal bir zorunluluk olduğunu ortya koyuyor. Konvansiyonel işletmecilik ve yönetim kuramları bize müşteri odaklı olmayı ve süreçleri yönetmeyi önerir. Gerçek bir yönetim süreci ise bundan fazlasını gerektirir. Yönetim performans odaklı organik bir kontrol-koordiansyon sürecidir. Müşteri beklentilerini karşılamak, kaliteli hizmet ve ürün sunmak ise bu performansın sadece bir parçasıdır. Modern dünya kişi ve kuruluşlardan bundan fazlasını bekler.

prescription sunglasses oakley

GİRİŞ

Kurumsal kontrol süreç kontrolünün daha büyük ölçekli ve daha karmaşık bir durumu olarak görülmelidir. Burada kartmaşıklık kontrolu ve koordinasyonu zorlaşmıç iveri-informasyon kütlesi olarak düşünülmelidir. Verileri enformasyona dönüştürmek günümüzde ciddi bir sorun olduğu gibi (big data) bu enformasyonu karar ve eylem dönüştürmek (business intelligence) ayrı bir sorun alanıdır. Günümüzde enformasyon ve haberleşme teknolojisinin ulaştığı düzey bu sorunların çözümlenmesinde oldukça güçlü bir destek sağlamaktadır.
women oakley sunglasses
Konvansiyonel ticari bilgisayar teknolojisi, bırakın günümüzde söz konusu olan kurumsal kontrollü, etkili süreç kontrolünü bile yapamayacak durumda olarak nitelendiriliyordu. Gübnümüzde ise Stafford Beer’ın klasiği “Decision and Control” , basıldığı 1966’ yılından daha geçerli gibi görünüyor. Artık enformatik evreni kompleks bir kuruluşun kompleks süreçlerinin kontrol ve koordinasyonu için daha fazla olanak sunuyor.
http://www.airmaxrunningsneaker.com
İşletmelerdeki işlemlerin karmaşıklığının arkasındaki ana sebepler, verilebilecek tepkilerin ve davranışların çeşitliliğinde yatıyor. 25,000 kişi çalıştıran küresel bir şirketi düşünün. Her hangi bir ölçekte, bu şirket karmaşık (complex) davranış sergileyecektir. Peki o zaman, böyle bir kuruluşun kontrol sistemi hakkında ne diyebilirsiniz? Yine konusunda bir öncü olan İngiliz Sibernetisist Ross Ashby 1956 tarihli “Introduction to Sybernetics” kitabında “Ön Koşullu Çeşitlilik Yasası” (The Law of Requisite Variety) ile buna çözüm arar. Ashby’nin yasasına göre, uygun düzenlemeler için, düzenleyicideki çeşitlilik sistemdeki çeşitliliğe eşit veya daha fazla olmalıdır.
oakley sunglasses uk
Daha anlaşılabilir olarak, karmaşık bir sistemi sadece daha karmaşık bir kontrol mekanizması ile kontrol edebilirsiniz. Aksi durumda, kontrol edilemeyen durumların olacağı kesindir. Ayrıca dikkate alınması gereken bir nokta kurumsal kaynak planlaması sistemi uygulamalarının (ERP) karmaşıklığın tangible olmayan boyutlarını gözden kaçıracağı ve kurumun etkin kontrol ve koordinasyonu için kısa kalacağı açıktır.

Kurumsal Kontrolün Bileşenleri

Tanım gereği, üretim kuruluşları, tasarım ve üretim yaparlar ve bunları işin birer işlevi olarak sunarak kar amacı güderler. Şu anda bu tür kuruluşlar belli başlı birkaç yazılım sistemini kullanmaktadırlar. Bunlar;,
new oakley sunglasses

  • Kurumsal kaynak planlama (ERP),
  • Elektronik tasarım otomasyonu (Electronic Design Automation – EDA),
  • Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (Computer Aided Design/Manufacturing, – CAD/CAM),
  • Ürün veri yönetimi (Product Data Management – PDM) ,
  • Çeşitli veri tabanı ve veri ambarlama (Data Warehousing) uygulamaları,
  • Üretim işletme sistemleri (Manufacturing Execution Systems – MES) ve
  • İşlem (Process) kontrolü.

Bütün bu yazılım uygulamaları büyük bilgisayar gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, eğer kuruluş etkili bir şekilde yönetilecekse, bütün bu uygulamaların birbirleri ile haberleşmeleri ve etkileşmeleri gerekmektedir. Çağdaş kuruluş kontrol sistemleri, fabrika kontrol sistemleri üzerine her zamankinden çok yük bindirmektedirler. Ve işlem kontrol katmanından veri almaktaki zayıflıkları da performanslarının neden bu kadar kötü olduğunu da açıklamaya yeterli olacaktır.
ray ban sunglasses sale
Süreç kontrol ve üretim sistemlerinden gelen veriler, karar destek sistemlerine ulaşmayabilir. En basit olarak, bir ürünün teslimat tarihi konusunda sağlıklı bilgi elde edilmeyebilir. Müşteri beklentileri ve bunlardaki değişimler zamanında ve sağlıklı olarak tesbit edilemeyebilir. Kurumsal kontrol problemleri, kolay problemler değildir ve bilgisayar teknolojisinin ve özellikle yazılım geliştirmenin uygulanması için önemli bir zorluktur.
ray ban new wayfarer
Tipik bir üretim bilgi işlem ortamında, birbirleri ile birleşmelerinin zor olduğu kanıtlanmış değişik platformlar karma olarak kullanılmaktadır. Programlanabilir mantık denetleyicileri, ideal kontrol sistemi olmaktan çok uzaktırlar. Bir çok bilgi kaybolur, çünkü üretim hatlarından gelen veriler ile sonuçlara dair veriler (kar, kalite, vb. ) doğrudan ilişkilendirilemez. Müşteri/hizmetçi (client/server) teknolojisi, engellerin bazılarını yıkmakla birlikte, farklı uygulamalar aynı veri tabanını paylaşsalar bile, bu uygulamaların kendi aralarında iyi bir alış veriş olacağı anlamına gelmek zorunda değildir. Bu sorunlar heterojen donanım ortamlarının bulunduğu durumlarda birleşir. Ama object oriented yazılım teknolojisi ile (örneğin Java), bu sorunları da aşmak mümkün olabilir.
http://www.airjordansneakerretro.com

Çok Seviyeli Mimaride JAVA Kullanımı

Java, günümüzde, Beer’ın fikirlerinin uygulanmasını sağlayabilir.

Java mimarisi, iki kısımdan oluşur. Birinci kısım, üretim ve kaynak planlama sistemlerinin olduğu seviyedir. İkinci kısım ise, planlama ve zamanlama gibi daha üst seviye kurumsal kontrollerden oluşur. Java programları, paketler arasında iletişimi sağlarlar. Bunların arasında uzaktan görme kontrolü, bilgi paketleme ve akıllı ajanlar yer almaktadır. (BİZ BU KATMANDA OPERATE EDİYORUZ)
air jordan 5
İlk bakışta, Java’nın bir çok üretim sorununu daha yüksek geliştirici üretkenliği, bir-kere yaz her yerde çalıştır (Write Once Run Anywhere) kullanımı, kullanıcı idaresi için ek yük getirmemesi gibi avantajlarının kombinasyonlarıyla çözdüğü görülür.

Java ağ sitemlerine hazır olduğu için, dağıtık uygulamalar basitleşmektedir. Ayrıca yerel veri tabanlarına bağlanabilirlik de Java ortamlarının temel bir özelliğidir. Ayrıca Java ile yazılım geliştirme daha hızlı olarak gerçekleştirileceği için, müşterilere sistemlerin sunulması hızlanacak bu da maliyeti azaltacaktır.

Java, iki ayrı teknolojik dünyayı birbirine yakınlaştırmaktadır. Dağıtık bilgi işlem modelleri ile fabrika sistemlerini birleştirerek bir köprü görevi görmektedir. Internet bağlantısı desteği sayesinde, bütün üreticilerin birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlamaktadır.

air jordan
Akıllı ajanlara gelince, omlar çeşitli işlevler için hazırlanmış nesne tabanlı kod parçacıklarıdır. İster yazılım isterse donanımsal olarak uygulanabilirler ve kontrol sistemlerine dağıtık us (Distributed Intelligence) desteği katarlar. Java nesneleri, kuruluş kontrolünün her aşamasında akıllı ajanlar eklenmesini sağlayabilir. Bu Java’nın hazırdaki olay modeli ile yapılır. (İŞTE BİZ BUNU YAPIYORUZ)

Web erişimi ve taşınabilirlik, akıllı ajanların daha esnek olabilmelerini ve daha çok ve çeşitli müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmelerini sağlar. Son 30 yılın sistem mühendisleri, teknikleri biliyorlardı ancak gerekli işlem gücüne sahip değillerdi. Günümüzde gereken işlem gücü var. Ancak BT’nin tek başına çözüm olmadığını unutmamak gerekli.
air jordan

 

Leave a Response