riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

CORTEX DASHBOARD YAZILIM MODÜLLERİ

Doç. Dr. Kutlu MERİH

@CORTEXIEN @FRACTALORG


CORTEXIEN Yönetim Modeli ve İnteraktif CORTEX Dashboard Nedir?

CORTEX YAZILIMI Object tabanlı JAVA yazılım teknolojisi ile bilgisayarların ve enformatik alt yapısının organizasyon kontrol ve koordinasyonu amacı ile kullanılmasına yönelik hazırlanmıştır.


sas olarak object tabanlı (Java) dört ana modülden oluşur:

 • DESKTOP (Default Modul) : Bilgisayar olanaklarının etkin kullanımını sağlar.

 

 • SQLGRAF: SQL Editörü, Tablo ve Grafik modülleri ile Excel ve Database verilerinin grafik datamining analizini sağlar

 


 • SQLDATA: SQL Editörü, Tablo ve İstatistik modülleri ile Excel ve Database verilerinin analitik datamining analizini sağlar

 • FRAKTALORG: Bir kuruluşun örgüt yapısını FRAKTAL HİYERARŞİ olarak yansıtır, bölümlerdeki personel, verilere, dokümanlara ulaşımı sağlar.

 

CORTEX bu modüller yardımı ile;

 • Kuruluşun organizasyon yapısını tam olarak replicate eder

 • Pozisyon ve yetkiye göre kuruluşun bütün verilerine veya sadece departman verilerine ulaşır.

 • SQL ile veriler üzerinde QUERY yapabilir.

 • SQL QUERY ile verilerin istenilen sütunlarını istenilen sırada ve istenilen satırları alabilir.

 • TABLO Modülü çağırılan verileri tekrar FILTRE ve SORT edebilir

 • QUERY ile alınan verilerin iç ilişki hesaplarını yapar verileri faktörlere ve segmentlere ayırır.

 • QUERY ile alınan verilerin özel grafiklerini oluşturabilir.

 • Oluşturulan grafikler segmentlere göre filtre edilebilir.

 • Verilerin montanlarında (hanelerinde) dengesizlik görürse logaritmik grafik önerebilir.

 • Bu verileri R, SAS, SPSS, Jasper Reports gibi diğer istatistik yazılımlarına aktarabilir.

 • Pozisyon ve yetkiye göre kuruluşun bütün dokümanlara (html) veya sadece departman dokümanlarına ulaşır.

 • Bu dokümanları internet benzeri HTML Editör penceresinde gösterir.

Object tabanlı teknoloji ile bütün bu işlemler tek ekran üzerinde çoklu olarak (DASHBOARD) gerçekleştirilebilir.
ray ban eyeglasses
 

Bazı uygulama sonuçlarını yeni bir yazı ile açıklamaya çalışacağız.


 

Leave a Response