riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

R-YAZILIMI

R, matematik ve istatistik hesaplamalar ve grafikler için bir dil ve analiz ortamıdır. R, yaygın olarak kullanılan SPSS, SAS gibi istatistik paket programlardan farklıdır. R bir istatistik paket program değil çok sayıda özgün paketten oluşan bir istatistiksel yazılım geliştirme ortamıdır. 

R için ana bilgi kaynağı R project web sayfası  

Neden R?

  • R ücretsizdir ve açık kaynak(open source) olarak sunulur.

  • R, USB hafızalar üzerine install edilebilir.

  • R oldukça kapsamlı istatistik paketidir. R ile neler yapılabileği CRAN Task View sitesinde verilir.

  • R istatistik, ekonometri, sigortacılık, finans, tıp, sosyoloji ve diğer alanlarda çok yaygın kullanılır.

  • R (Windows, Mac OS, Linux) gibi bütün işletim sistemleri ile uyumludur.

  • R en son geliştirilen yöntemleri izler ve yapısında taşır.

  • R object oriented yapıdadır. Hemen her şey bir R objecti olarak depolanabilir.

  • R bir matrix dilidir.

  • R kullanıcılar tarafından geliştirilen  çok sayıda fonksiyon ve pakete sahiptir.

  • R, SPSS, Stata, SAS gibi diğer güçlü istatistik yazılımları ile veri alışverişi yapabilir. 

Temel Modüller

Bütün Modüller 

http://cran.r-project.org/web/views/ 

Bayesian 

Bayesian Analiz 

Cluster 

Kümeleme Analizi 

Distributions 

Probabilite Dağılımları 

Econometrics

Ekonometrik hesaplamalar

ExperimentalDesign

Deneylerin tasarımı

Finance

Analitik Finans

Graphics

Grafik Gösterimler

Multivariate

Çok-Değişkenli İstatistik

Optimization

Optimizasyon ve Matematik programlama

Robust

Robust istatistik Yöntemler

Survival

Survival Analizi

TimeSeries

Zaman Serileri Analizi 

UYGULAMALAR

İlk Bilgiler
R ile Matematik-1
R ile Grafik-1
R ile Grafik-2
İnteraktif Demolar
Finansal Paketler
Bankacılık Uygulamaları

Comments are closed.