riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

R – EĞİTİM

RİSKONOMİ AR-GE 

R dili açık kodlu bir istatistik programlama dili olup bütün dünyada hızla yayılmaktadır. R programa dili ile yapay zeka, datamining bir çok ileri istatistik teknik kolayca uygulanabilmektedir. Bu açıdan, ileri istatistik analize ilgi duyanların  ücretsiz olan bu dili öğrenmelerini teşvik edip, çeşitli istatistik uygulama programlarını kullanma ve geliştirme kabiliyeti kazanmalarını öngörüyoruz.  R dili ile istatistik programları çalıştırabilme, kodları geliştirebilme ve bunlarla istatistik uygulamalar yapabilme bilgi ve becerilerini burada kısaca özetleyeceğiz.

Neden R?

  • R ücretsizdir ve açık kaynak(open source) olarak sunulur.
  • R, USB hafızalar üzerine install edilebilir.
  • R oldukça kapsamlı istatistik paketidir. R ile neler yapılabileği CRAN Task View sitesinde verilir.
  • R istatistik, ekonometri, sigortacılık, finans, tıp, sosyoloji ve diğer alanlarda çok yaygın kullanılır.
  • R (Windows, Mac OS, Linux) gibi bütün işletim sistemleri ile uyumludur.
  • R en son geliştirilen yöntemleri izler ve yapısında taşır.
  • R object oriented yapıdadır. Hemen her şey bir R objecti olarak depolanabilir.
  • R bir matrix dilidir.
  • R kullanıcılar tarafından geliştirilen  çok sayıda fonksiyon ve pakete sahiptir.
  • R, SPSS, Stata, SAS gibi diğer güçlü istatistik yazılımları ile veri alışverişi yapabilir. 

 

Birincil Kaynaklar

 

Temel Modüller

Bütün Modüller http://cran.r-project.org/web/views/
Bayesian Bayesian Analiz
Cluster Kümeleme Analizi
Distributions Probabilite Dağılımları
Econometrics Ekonometrik hesaplamalar
ExperimentalDesign Deneylerin tasarımı
Finance Analitik Finans
Graphics Grafik Gösterimler
Multivariate Çok-Değişkenli İstatistik
Optimization Optimizasyon ve Matematik programlama
Robust Robust istatistik Yöntemler
Survival Survival Analizi
TimeSeries Zaman Serileri Analizi

 

Temel uygulamalar

İlk Bilgiler

R ile Matematik1

R ile Grafik-1

R ile Grafik-2

Temel İstatistik

 

Comments are closed.