riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

R – SPEKTRAL ANALIZ

“Spektral Analiz” finansal varlıkların değerlendirmesinde “RİSKONOMİ AR-GE” tarafından geliştirilen alternatif bir analiz tekniğidir. Finans matematiğinde kullanılan matematik varsayımlar yerine varlıkların getirilerinin ve fiyat diferansiyellerinin R yazılımının gücünü kullanan grafikler yardımı ile analizine dayanır.

Comments are closed.