riskonomi.com

21. Yüzyılda Finansal Risk Yönetimi

KOMPLEKSİTE

KOMPLEKSİTE YÖNETİMİ


 

Günümüz enformasyon teknolojisinin işletmelerde bazı fonksiyonları başarıyla yerine getirebilmesi, giderek daha az elemanla güçlü örgüt yapıları yaratılmasına olanak sağlıyor. Bu durum, yazılım sektöründe oluşturulan “Object Oriented – Object Kökenli” teknik iş ve yönetim modellemesi için de önemli potansiyel sağlıyor. Bu bölümün içeriği, işletmeleri mekanik ve bürokratik yapılar olarak görmeyen, bunları object kökenli (object oriented) organik ve enformatik omurgalı kompleks yapılar şeklinde değerlendiren “Kompleksite – Complexity)” yaklaşımıdır. Bu yaklaşım “Genel Sistem Teorisi”, “Enformatik” ve “Fraktal Ağ Tasarımı” kavram ve tekniklerine dayanır.

Yatay-Organik yapılanma (Complexity Management) stratejik iş ünitelerinin networku şeklinde yeniden yapılandırılan girişimi ve inisiyatifi ünitelere delege eden organik bir örgüt yapısının ayrıntıları bu bölümün ana eksenini oluşturmaktadır.Bu konudaki çalışmalarımızı oluşan “Object Kökenli İş Modellemesi – Object Oriented Business Modelling” ve “Çınar Ağacı (CBBC) – Complexity Business Balance Card” modelleri etrafında yoğunlaştırdık. Kompleks bir işletme evreninin doğru algılanması ve doğru yorumlanması başarıyı getiren doğru bir yönetimin de esası olacaktır. O halde çözüm için önerdiğimiz ve iletişim teknolojileri ile güçlendirdiğimiz “Çınar Ağacı Diyagramı” ile  “Aksiyonel İş Üniteleri diye adlandırdığımız yaklaşımın işletme yönetimine daha derinlemesine perspektifler kazandıracağını düşünüyoruz.

 

Kompleksite üzerine yazılar

Comments are closed.